Prace przy budowie domu

Prace przy budowie domu

Prawo budowlane w Polsce ulega ciągłym zmianom, jeszcze kilka lat temu budowa była kontrolowana przez odpowiednią instytucję dopiero po jej zakończeniu. Obecnie jest tak, że każdy etap budowy podlega kontroli przeprowadzonej przez geodetę zajmującego się danym budynkiem. Dzięki temu budynek jest wznoszony od początku do końca zgodnie z planami.

Praca geodety przy budowie domu

prace kontrolno pomiaroweJeśli chcemy wybudować dom jednorodzinny, musimy zatrudnić geodetę, który nam wytyczy miejsce na naszej działce, gdzie możemy wylać fundament. Po tej czynności zaczyna się cały proces budowlany, a geodeta wykonuje prace kontrolno pomiarowe po każdym z etapów budowy. Pierwszym z nich jest pomiar fundamentu w celu sprawdzenia, czy został on wylany w odpowiednim miejscu z zachowaniem dokładności zewnętrznej. Kolejnym etapem jest wznoszenie ścian i tym razem geodeta dokonuje pomiaru dokładności zewnętrznej i wewnętrznej. Dokładność zewnętrzna jest sprawdzana w odniesieniu do punktów charakterystycznych znajdujących się na działce, a wewnętrzna w odniesieniu do ścian zewnętrznych budynku. Kolejnymi pomiarami, jakie musi wykonać geodeta, są pomiary wykonywane już po zainstalowaniu przyłączy takich jak woda czy prąd. Geodeta sprawdza, czy wszystko zostało zrobione zgodnie z projektem. Ostatnim pomiarem wykonanym przez geodetę jest sprawdzenie wszystkiego już po zakończeniu całej pracy. Jeśli wszystko jest w porządku, właściciel może zgłosić swój budynek do odbioru.

Kwota, jaką będziemy musieli zapłacić geodecie, zależna jest przede wszystkim o ilości pracy, jaką będzie musiał wykonać. Im kształt domu jest bardziej skomplikowany, posiada np. liczne wykusze, tym pracy jest więcej. Podobnie jest, jeśli chodzi o przyłącza, jeśli chcemy podłączyć sobie dodatkowo gaz, to kwota wzrośnie. Całość oscyluje wokół kwoty około 3000 zł.

Komentarze są wyłączone.